Mediation

Wanneer je verstrikt bent in een conflict en geen mogelijkheid ziet om eruit te komen met de ander, biedt Mediation je een handvat.

Als mediator bied ik ondersteuning bij het helder krijgen van de onderliggende belangen en behoeften van beide partijen. Door de inspanning die partijen leveren, met als intentie er samen uit te komen, ontstaat de mogelijkheid om voorbij het (verkrampte) conflict te kijken.

Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan.

Voordelen van Mediation:

  • Snelheid; vaak is er na 3 bijeenkomsten al een resultaat
  • Kostenbeheersing; beide partijen delen de kosten van de mediator.
  • Vertrouwelijkheid; de partijen en de mediator verbinden zich hier vooraf aan.
  • Informeel; geen advocaten en rechters.
  • Actieve participatie van partijen.
  • Iedere oplossing is mogelijk wanneer beide partijen zich erin kunnen vinden.
  • In stand houden - of opnieuw brengen van de relatie tussen partijen.
  • Win - win situatie waardoor acceptatie.

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn voorwaarden om aan het Mediation proces deel te nemen.

Het Mediation reglement wordt gehanteerd. Beiden partijen onderschrijven in de eerste bijeenkomst een Mediation overeenkomst. Na afloop worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst .

Jeanneke van Santvoort is opgeleid mediator.

morfosesteen