Training

In een groep leren van elkaar en samen een proces doorlopen naar verandering. Dat is het effect van een trainingsgroep.

Het doel en de duur van de training wordt vooraf met de groep, leidinggevende en/of opdrachtgever bepaald. Ook de output wordt vooraf besproken zodat de training die ik ontwikkel en uitvoer hier volledig bij aansluit.

Het kunnen persoonlijke doelen zijn in het kader van sociale vaardigheden of persoonlijke ontwikkeling. Ook vaardigheden voortkomend  uit de functie kunnen doel van training zijn. En vaak is het een mix van beiden.

Bij in-company trainingen kijk ik vooraf graag op de werkvloer om het werk en de vaardigheden die nodig zijn in kaart te brengen. Ook persoonlijk contact met (enkele) deelnemers is nuttig om de motivatie en vraag van hen helder te krijgen en de training goed bij hen (niveau) aan te laten sluiten.

Trainingen die ik tot nu toe ontwikkeld en verzorgd  heb:

 • Assertiviteit
 • Sociale vaardigheden
 • Presentatievaardigheden; zowel persoonlijke presentatie als voor groepen
 • Non-verbale communicatie
 • (Telefonische) klantgerichtheid
 • Agressieregulatie en conflicthantering
 • Timemanagement
 • Omgaan met stress
 • Omgaan met lastig gedrag
 • Groepsdynamische processen optimaal inzetten
 • Gespreksvaardigheden voor leidinggevenden
 • Vergadervaardigheden
 • Leiderschap
 • Verzuimgesprekken
 • Intervisie training en -begeleiding.

Bij interactietrainingen maak ik vaak gebruik van een trainingsacteur die de klant of andere partij speelt.

Alle trainingen zijn afgesloten met een evaluatie van zowel de deelnemers als de opdrachtgever.

Mocht u een trainingsvraag hebben die niet in bovenstaande lijst vermeld staat: schroom niet om mij te benaderen. In een kosteloos oriënteringsgesprek verken ik met u de vraag en de mogelijkheden die ik u kan bieden.